antoniu tudor

Antoniu TUDOR

book-fwe-6

Un vis ȋmplinit ! În sfȃrşit avem un Cod administrativ !

Vedem cu mare bucurie că a fost adoptat Codul Administrativ prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicat ȋn Monitorul Oficial cu nr. 0555 ȋn data de 05 iulie 2019. Prin adoptarea Codului administrativ, Guvernul actual ȋntăreşte, prin fapte concrete, că este la fel de pro-european ca şi celelalte guverne de la căderea comunismului până ȋn prezent. Adoptarea acestui cod va aduce oportunităţi şi prosperitate pentru toţi cetăţenii României.
Adoptarea Codului administrativ reprezintă evenimentul legislativ al anului 2019. România intră ȋn istorie fiind una din puţinele tări ale Europei care au reuşit adoptarea Codului administrativ. Lăudată a fost deţinerea cu succes a Preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene, lăudat, dar şi un reper, va fi şi Codul administrativ de către partenerii europeni şi internaţionali.
Nu intrăm ȋn detalii privind reglementarea ȋn sine, aceasta putȃnd fi consultată pe pagina Monitorului Oficial timp de 10 zile de la publicarea ei.
În alcătuirea acestui Cod găsim adunate un numar de 17 legi care au fost puse ȋn acord, contopite şi completate unele cu altele.
Actualii decidenţi politici au realizat, prin adoptarea Codului Administrativ, ȋnfăptuirea visului unei ȋntregi generaţii de miniştrii, practicieni, profesori şi cercetători ai dreptului public, de funcţionari publici, de aleşi locali şi nu ȋn ultimul rȃnd de studenţi/masteranzi/doctoranzi ȋndrăgostiţi de administraţia publică contemporană romȃnească. Năzuinţele şi preocupările acestora s-au realizat !
Acest eveniment legislativ mult aşteptat ȋn dreptul administrativ este salutat de reprezentanţii tuturor autorităţilor publice, de specialiştii administraţiei publice şi de lumea academica. Meritul cel mare revine Doamnei Prim Ministru Viorica Dăncilă şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice care şi-au asumat acest proiect cu curaj şi l-au dus la bun sfȃrşit. Adoptarea acestui cod este rodul muncii unor profesionişti care şi-au armonizat eforturile pentru a dezbate şi a trasa direcţiile textului acestui cod.
Suntem conştienţi de faptul că vor interveni modificări deoarece nici o lege nu e perfecta, dar ţelul este de a face acest Cod perfect, de a tȃnji spre a corecta şi a aduce noi prevederi şi operaţii juridice care vor ȋnlătura micile imperfecţiuni ale acestuia. Aşadar, eventualele lipsuri ce se vor descoperi vor fi cu siguranţă corectate.
Sunt unele momente cheie ale evoluţiei acestei tări ȋn care trebuie să dăm dovadă de romȃnism şi să dispară noţiunile de « putere » şi de « opoziţie » pentru binele comun al tuturor cetăţenilor. Este regretabil că opoziţia actuală critică munca de ani de zile ale autorilor acestui Cod şi spulberă visul tuturor celor care şi l-au dorit. Discuţiile opoziţiei sunt negative şi oarecum de ȋnvrăjbire a cetăţenilor, direcţionȃnd ura către aleşii locali, motivȃnd despre indemnizaţiile primite de către aceştia la pensie. Dar cum este oare ȋn mediul privat ? După un an sau depinde de contractul fiecăruia, avem deja dreptul să ne negociem salariul. Cei care aduc performanţă merită din plin să fie răsplătiţi. Aleşii locali vor fi răsplătiţi nu după un mandat sau două, dacă aduc performantă (asta presupune că vor fi din nou aleşi), ci mult mai tȃrziu, la pensie. Opozanţii adoptării Codului administrativ impun şi induc faptul că adoptarea Codului administrativ ar ȋnsemna un rău legislativ datorită indemnizaţiilor care le vor primi aleşii locali, ignorȃndu-se cu rea intenţie tot binele pe care acesta il aduce: răspunderea aleşilor locali, răspunderea administrativă, conflictul de interese şi incompatibilităţile, domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi regimul său juridic, obligaţia şi procedura inventarierii bunurilor domeniului public şi privat, statutul personalului contractual din sectorul public, procesul de descentralizare, alegerea preşedintelui consiliului judeţean prin vot direct al cetăţenilor, etc.
Prin aceste rȃnduri am dorit să arătăm aprecierea fată de curajul actualului Guvern şi să ȋmpărtăşim bucuria adoptării Codului administrativ !
Aşadar afirmăm cu toată convingerea şi cu toată onestitatea că ȋn prezent se legiferează pentru o Romȃnie modernă !