antoniu tudor

Antoniu TUDOR

IMG_1380

Sărbători Fericite. La Mulți Sfinți şi Buni Ani !!!

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos ȋn ieslea dobitoacelor din Betleemul Iudeii ne reaminteşte an de an iubirea Lui față de lumea ȋntreagă, căci « Dumnezeu aşa a iubit lumea, ȋncât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede ȋn El să nu piară, ci să aibă viață veşnică » (Ioan 3, 12). Aşadar luând trup omenesc, Pruncul Iisus este garantul vieții veşnice din Împărăția lui Dumnezeu. Nu putem să participăm la nemurire fără o legătură strânsă cu Cel Nemuritor.

Crăciunul este mărturisit ca fiind sărbătoarea iubirii şi a milosteniei. Vedem că naşterea de prunci se numără printre provocările actuale cu care se confruntă societatea românească. De aceea este mare nevoie de solidaritate, de indemnuri părinteşti, de fapte de milostenie, de sprijin față de familiile cu mulți copii, față de cei care sunt descurajați şi față de cei care ȋntâmpină greutăți ȋn naşterea de copii sau ȋn formarea unei familii.

Lumina Stelei care vesteşte Naşterea Pruncului Iisus ne cheamă, ca o taină lăuntrică, să arătăm față de semenii noştrii şi față de familiile noastre semne de iubire, de ȋnțelegere, de iertare, de pace şi de speranță. Să preamărim, să trăim, să mărturisim şi să cântăm Naşterea Lui din Fecioara Maria : « Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie ».

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului şi Anului Nou 2021, vă adresez tuturor multă sănătate, fericire, mult spor ȋn toată fapta cea bună, alături de tradiționalul « La Mulți Ani !!! ».