antoniu tudor

Antoniu TUDOR

Antoniu Tudor

Candidatură pentru alegerile legislative din 6 decembrie 2020

Dragi prieteni,

Azi s-a dat startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc pe data de 6 decembrie 2020. Candidez din partea PSD pentru un post de deputat la Camera deputatilor ȋn circumscripția nr. 43 Diaspora.

În primul rând doresc să ȋmpărtăşesc câteva gânduri despre ceea ce ȋnseamnă pentru mine diaspora. Aşadar, mult-iubita şi prea-pătimita diasporă, reprezintă acea parte din viața mea care şi-a pus amprenta ȋntr-o perioadă de ȋncercare ; reprezintă acel drum necunoscut pe care păşeam singur ȋn urmă cu aproape 8 ani ȋn căutarea unui răspuns analog cu cel al multora celor plecați. Aceste momente de ȋncercare le-au trăit toți cei ce s-au stabilit ȋn diaspora şi sunt părtaş aceloraşi sentimente şi trăiri, identificându-mă cu majoritatea românilor care şi-au luat inima ȋn dinți pentru un trai mai bun, pentru un loc de muncă, pentru finalizarea studiilor sau pentru ȋndeplinirea unui vis. Demn de subliniat este faptul că majoritatea românilor stabiliți ȋn străinătate revendică neȋncetat dreptul legitim de a lucra ȋn țara lor, de a fi lângă familiile lor şi de a ajuta la ȋnflorirea şi modernizarea țării lor.

Timpul petrecut ȋn diaspora este unic ȋn felul lui. uneori ne fascinează, alteori ne ȋnduioşează, uneori ne dă ȋncredere ȋn noi, alteori ne arată că suntem neputincioşi, dar cel mai important, timpul petrecut ȋn străinătate, ne solidarizează. Numai societatea ne timbrează cu o nouă identitate : a românului diasporean. Cred ca nu există nici o deosebire ȋntre românul din Transilvania, Oltenia, Moldova, Dobrogea sau Diaspora. Suntem cu toți aceiaşi, fără deosebire, având aceleaşi ȋndatoriri, aptitudini şi năzuințe. Singura deosebire este cea dintre românul din clasa socială obişnuită şi unii din clasa politică a țării. Aluatul celei de-a doua categorii este la rândul lui ȋmpărțit ȋn două subcategorii : cei vrednici, incoruptibili, somități, drepți, curajoşi, inteligenți, care au tot respectul generațiilor de ieri, azi şi de măine.  A doua subcategorie: cei fără ştiință de carte, neiubitori de patrie, incapabili, fără caracter, cei care aduc goluri ȋn sufletele românilor, acei fatali prin moravuri şi prin educație (lipsa ei) care se află la cârma țării ȋn toate instituțiile şi care sunt costisitori şi nu produc nimic.

De aceea trebuie tras un semnal de alarmă, deoarece numărul incapabililor recrutați ȋn instițutiile statului creşte alarmant, iar numărul românilor ce părăresc patria creşte şi el, decimându-o zbrobitor de dureros. Aşadar, ca om al cetății ȋn care am crescut şi m-am dezvoltat, ca cetățean şi ȋmpreună-părtaş al momentelor pe care le-a oferit şi le oferă societatea, văd că este loc de mai bine, că putem să fim printre popoarele de frunte ale Europei, ȋn care drepturile fundamentale sunt respectate, iar demnitatea umană este un dar divin ce trebuie respectată cu sfințenie, ȋn care numele țării noastre şi al cetățenilor ei merită să fie la loc de cinste pe buzele tuturor.

Spiritul societății româneşti nu trebuie lezat cu ȋngrădiri, realitatea fidelă a românului cu bun simț şi cumsecade trebuie să fie oglinda de aur pentru expresia neȋntinată a legiferării (care purcede din ȋnsuşi poporul român) şi trebuie să rămână condiția şi garanția stabilității păcii sociale. Procesul de legiferare şi aplicarea legii nu trebuie să contrazică sau să fie ȋn opoziție cu realitatea ȋn care se mişcă poporul român, ȋn aşa fel ȋncât să-l sleim şi să-l siluim să se potrivească la un alt fel de cultură decât cea obişnuită.

Consider că guvernanții actuali nu mai sunt produsul voinței majorității şi dau dovadă, ȋn special ȋn această criză sanitară, că nu o ȋnțeleg, dând naştere la o declanşare de nedumeriri şi ȋngrijorări ȋn societatea actuală, necompătimită, nealinată dar biciuită, a României. Însă, procesul electoral rămâne, deocamdată, cea mai bună rețetă ȋn care se poate exprima voința cetățenilor. Acest sistem reprezentativ acoperă ȋntregul teritoriu al țării, dar mai mult, el este ȋntins şi asupra românilor stabiliți ȋn străinătate. Şi, ȋn această bătălie electorală, nu câştigă neapărat cel mai bun, sau cel mai potrivit, nici cel mai adulat, nobil sau eroic, ci adeseori cel care face cele mai iscusite şi vinovate uneltiri, exloatând publicul cu elemente de multe ori neverosimile, netrainice şi nesănătoase. Sper ȋnsă că nu şi de data aceasta.

De aceea am afirmat ȋn prima parte a programului meu că un om politic trebuie să-şi ȋnsuşească şi să respecte anumite principii, tocmai pentru a forma partide de principii şi nu partide de interese pecuniare personale.

În speranța că Statul român va beneficia, ȋn urma alegerilor legislative din data de 6 decembrie 2020, de oameni muncitori, merituoşi şi iubitori de patrie pe treptele ierarhiei instituției Parlamentului României, vă transmit tuturor, cele mai alese gânduri de bine şi mult succes tuturor. Doamne ajută!

Cu adâncă considerație,

Antoniu TUDOR,

Candidat PSD la alegerile legislative din data de 6 decembrie 2020

pentru Camera Deputaților ȋn circumscripția nr. 43 – Diaspora