antoniu tudor

Antoniu TUDOR

Romania (Antoniu TUDOR patriot)

1 Decembrie – Ziua Naţională a României

Dragi prieteni,
Dragi Români,

Datorie curată şi sfântă a fiecărui român este apărarea şi mărturisirea unitătii naţionale ca manifestări ale demnităţii, mândriei şi jertfei poporului român. Ȋn această zi, 1 DECEMBRIE, sărbătorim ceea ce ȋnaintaşii noştri, cu multă trudă, suferinţă şi cu preṭul vieṭii, au reuşit să pecetluiască : dorinţa de veacuri de a trăi neasupriți într-o singură ţară : ROMÂNIA. Se cuvine recunoștință eternă tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui mare ideal al istoriei noastre.

De aceea, alături de dvs, nădăjduiesc că şi noi vom lua exemplul strămoşilor noştri şi vom fi mai ȋnṭelepṭi, mai solidari, mai iubitori de patrie, mai iubitori şi iertători ȋntre noi, făurind pentru urmaşii noştri o Românie aşa cum şi-au imaginat-o cei care s-au jertfit pentru patrie : o Românie respectată, o Românie prosperă, o Românie independentă, o Românie unită!

Fie ca aceste sentimente de respect şi iubire faṭă de ṭară şi de poporul român să vă ȋntărească ȋn ȋncercările cotidiene şi să trăiṭi româneşte : cu credință ȋn suflet!

La mulţi şi binecuvântați ani România!
La mulţi şi binecuvântați ani Români!
La mulţi şi binecuvântați ani Români, oriune v-aṭi afla!

#România
#1DecembrieZiuaNaṭională
#FierD’ÊtreRoumain
#ProudToBeRomanian